Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

cz sk czen de pl ru

Tel. (+420) 734 693 050  Mail: proficompany@email.cz

Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

   Využijte služeb profesionálů!


Pozemky / Pole / Louky
Domy / Budovy / Objekty
Investice / Příležitosti

Průvodce prodejem nemovitostí


 Umíte prodat nemovitost?     Kurz pro makléře     Krok za krokem
Inzerce nemovitostí a příležitostí! Nabídněte, co Vám neslouží! Inzerujte zdarma!

 

Vložte nový inzerát

    INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI / KAPITÁLOVÉ PROPOJENÍ / PRODEJE FIREM   

NABÍDKA PŘÍLEŽITOSTÍ

  • Nabídka společnosti vhodnému – ideálně strategickému – následníkovi, který je aktivní v oboru výroby a/nebo instalace vodovodního a kanalizačního potrubí nebo v oboru vodárenství.  Jedná se o výrobu polyethylenového potrubí z HDPE a LDPE různých průměrů, šířek a délek, potrubí je primárně určeno pro zásobování pitou vodou, nicméně použití i pro kanalizaci, přepravu jakéhokoli odpadu, pro závlahové systémy, odvodnění terénů, atd., velkoobchod s komponenty zajišťujícími společně s vlastní výrobou kompletaci vodovodních a kanalizačních potrubí a služby: Instalace a servis potrubí, významnou část služeb tvoří svařování potrubí. Lokace: CEE, vlastní areál (výroba, sklady, administrativa), vlastní doprava....  informace na vyžádání vagnerova3@seznam.cz   
  • Nabídka společnosti ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 500 m2 s možností rozšíření. strojírenská výroba – zakázková výroba výlučně nerezových výrobků pro gastronomický a zdravotnický sektor, případně rozličných meziproduktů pro další strojírenské obory s téměř třicetiletou tradicí nabízejí z důvodu kapitalizace svého dosavadního úsilí k převzetí až 100 % obchodních podílů na společnosti, ideálně vhodnému významnému strategickému partnerovi. Preference majitelů je zajištění kontinuity provozu firmy, stejně jako její zestabilnění v rámci silného partnerství... více e-mailem vagnerova3@seznam.cz  
  • Provoz 3 kamenolomů - těžba a zpracování kamene s důrazem na žulu (několik barevných odstínů), včetně provozu velkoobjemové pily určené pro přírodní kámen. Lomy jsou součástí nemovitostí společnosti a jako nemovitosti jsou předmětem této transakce. Majitelé společnosti chtějí v důsledku neexistence následovníků zkapitalizovat své dosavadní úsilí a nabízejí k převzetí až 100 % podílů na společnosti. Společnost působí na českém, německém a rakouském trhu již 29 let (byla založena v roce 1991). Těží a zpracovává kámen ve 3 žulových kamenolomech, které společnost vlastní. Vytěžený a zpracovaný kámen se využívá pro stavby chodníků, silnic a dálnic ve formě dlažebních kostek, desek, obrubníků a štěrku, případně jako okrasný kámen.... více e-mailem: vagnerova3@seznam.cz   
  • Majitelé společnosti - provoz velkoobchodu a maloobchodu s ochrannými a pracovními pomůckami (OOPP) a služby s tímto provozem spojené (leasing prádla, potisk textilu, výdejové automaty).nabízejí k převzetí až 100 % podílů na jejich společnosti. Toto z důvodu jednak kapitalizace svého dosavadního úsilí, dále pak s úmyslem zestabilnit společnost s pomocí silného strategického partnera a posílit si tak pozici společnosti na trhu... více vagnerova3@seznam.cz  
  • Majitelé společnosti a přední výrobce a dodavatel spotřební chemie: čistících a mycích prostředků, a to jak pro domácnosti, pak pro profesionály. Výrobní portfolio představuje více než 1 000 druhů produktů se především z osobních důvodů rozhodli, ukončit veškeré své aktivity v ČR, a proto nabízejí až 100 % podílů na jejich firmě k převzetí vhodnému, ideálně strategickému partnerovi, aby pokračoval v nastaveném výrobním procesu a mohl případně využít kapacitu a potenciál výroby pro vlastní produkci... více informací přes e-mail proficompany@email.cz 
  • Deset obchodních center situovaných na Slovensku k převzetí jako celek, či jednotlivě. Více e-mailem: vagnerova3@seznam.cz 
  • Areál - soubor nemovitostí a pozemků, tvořících jeden celek v lokalitě Nový dvůr u Žihle, Plzeň – Sever. Jedná se o lokalitu s nemovitostmi a pozemky. Vhodné pro rekonstrukci nebo přestavbu pro domov pro seniory, domovy zvláštní péče, rekreace, školy v přírodě a apod. Zjistěte si možnost čerpání dotací nebo financí z programů. Veškeré inž. sítě v areálu. Lze koupit jako společnost s majetky nebo jen nemovitosti. Více na https://www.podnikatelskenemovitosti.cz/#plzen . 

 Ministerstvo životního prostředí / Dotace a půjčky pro zkvalitnění životního prostředí  

Programy na ochranu životního prostředí  jak národních, tak evropských, vycházejí z cílů mezinárodních i národních politik v oblasti udržitelného rozvoje a životního prostředí.

 Operační program Životní prostředíprogram LIFE a Národní program Životní prostředí jsou pojímané jako průřezové programy, které naplňují celou řadu cílů.

Program Nová zelená úsporám a Modernizační fond jsou zaměřené především na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie.

Program péče o krajinu a program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny se zaměřují na přírodě blízká adaptační opatření a ochranu biodiverzity.

Program na podporu projektů nestátních neziskových organizací je tematicky průřezovou podporou pro projekty neziskových organizací.

  

Aktuální informace
Nepřehlédněte!
  

Spolupracujeme:

            Zapa      Minerální suroviny       UX grafik Látal   


 
 
© Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2020